Monitoring należności

Monitoring należności pozwala na stałe kontrolowanie stanu uregulowania zobowiązań. Monitoring pozwala na podjęcie szybkich i i skutecznych działań w przypadku, gdy płatności opóźniają się. Strategia stałego kontrolowania przepływu zobowiązań i natychmiastowej reakcji na najmniejsze nawet opóźnienia daje doskonałe rezultaty i znacząco zmniejsza rysyku utrzaty płynności finansowej. W ramach usług podejmujemy w imieniu naszych klientów działania takie jak:

  • przypominanie o terminach płatności,
  • badamy przczyny opóźnień regulowania należności,
  • oceniamy poziomu satysfakcji z usługi i związaneg z nim prawdopodobieństwa braku płatności,
  • wysyłanie pism ponaglających i wezwań do zapłaty,
  • informowanie o konsekwencji braku zapłaty.