Windykacja należności

Windykacja jest procesem, którego poszczególne etapy wymagają zastosowania adekwatnych środków działania. Metodyka odzyskiwania wierzytelności Windykacja Sp. z o. o. stanowi złożony, wieloaspektowy algorytm, na który składają się metody z zakresu psychologii, statystyki, prawa i innych dziedzin. Klientów obsługujemy kompleksowo. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie angażując jak najbardziej efektywne środki działania. Windykujemy należności B2B (gdy kontrahent biznesowy nie wywiązuje się ze zobowiązań) oraz B2C (gdy klient indywidualny zalega z rachunkami, nie reguluje należności).

 

Pierwszym etapem działań windykacyjnych, który rozpoczyna windykację polubowną, jest zawsze wywiad, który ma na celu uzyskanie informacji na temat sytuacji dłużnika i jego faktycznej zdolności spłaty zobowiązania. Dane zebrane w ten sposób stanowią punkt wyjścia dla dalszych podejmowanych kroków. Na kolejnym etapie działań bardzo ważnym elementem są osobiste kontakty z dłużnikiem i bezpośrednie negocjacje, z wykorzystaniem technik perswazyjnych. Nasi pracownicy starają się doprowadzić do jak najszybszego zwrotu należności, a jeśli nie jest to możliwe ustalają optymalny i realny dla obu stron harmonogram spłaty długu.

 

Zwykle działania z z zakresu windykacji polubownej przynoszą oczekiwany efekt. Jeśli jednak jest inaczej konieczne jest dochodzenie swoich praw przed sądem. W zakresie windykacji sądowej zapewniamy kompleksową obsługę prawną tego etapu działań począwszy na doradztwie prawnym a na zastępstwie procesowym skończywszy. Sprawy prowadzone są przez wykwalifikowanych radców prawnych i adwokatów.

 

Kolejnym etapem działań jest windykacja egzekucyjna. Działania podejmujemy od razu po otrzymaniu z sądu tytułu wykonawczego, co pozwala na podjęcie działań egzekucyjnych. W ramach działań egzekucyjnych ściśle współpracujemy z komornikiem.

 

Zapraszamy do współpracy !