Zakup wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to sposób na szybkie i pewne odzyskanie swoich pieniędzy. Ryzyko związane z ewentualnością nieściągnięcia należności jest w tym przypadku przenoszone na nas.

 

Skupujemy różnorakie należności. Przed zakupem analizujemy dokumentację, sytuację dłużnika i określamy prawadopodobieństwo spłaty długu. Następnie wspólnie ustalamy warunki wykupu należności, zawieramy umowę i przelewamy ustaloną kwotę na Państwa konto.

 

Usługę tą dedykujemy firmom, które pilnie potrzebują odzyskać przeterminowane należności.